Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 3ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαμίας-Αθηνών
351 00 Λαμία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 22310-60173
Τηλεομοιότυπο 22310-33945
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.lib.teilam.gr/
   
Νομική μορφή Δημόσια Υπηρεσία
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance 6
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καταλόγου Γκόγια Ευαγγελία
Τηλέφωνο 22310-60195
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊσταμένη Ανδρίτσου Δήμητρα
Τηλέφωνο 22310-60195
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Καραμήτρος Σπυρίδων
Τηλέφωνο 22310-60195
Τηλεομοιότυπο 2231060307
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη