Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφου
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.ntua.gr
   
Σύστημα Aleph 16.02
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Δικτύου ΤΖΙΜΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Τηλέφωνο 210-7722027
Τηλεομοιότυπο 210-7721565
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Προϊσταμένη Κουρή Ρούλα
Τηλέφωνο 210-7721579
Τηλεομοιότυπο 210-7721565
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη