Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Κοίλα
501 00 Κοζάνη
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 24610-68203
Τηλεομοιότυπο 24610-39682
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος teiwm.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Προσωπικό

Προϊσταμένη Λάππα Μαρία
Τηλέφωνο 24610-68203
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Δημοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνο 24610-68203
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη