Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 127
115 21 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-6478872
Τηλεομοιότυπο 210-6426323
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καζάνα Δήμητρα
Τηλέφωνο 210-6478872
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη