Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης " Γ.Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2
546 34 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2313322415
Τηλεομοιότυπο 2313322251
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.oagiosdimitrios.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Μπερσίμη Ιφιγένεια
Τηλέφωνο 2313-322100
Τηλεομοιότυπο 2313-322251
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη