Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Κρήτης
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λιμάνι Ηρακλείου
710 03 Ηράκλειο
Τ.Θ. 2214
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2810-337735
Τηλεομοιότυπο 2810-337522
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Advance
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Στεφανάκης Μανώλης
Τηλέφωνο 2810-337735
Τηλεομοιότυπο 2810-337822
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη