Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Σταδίου Πλατάνι
265 04 Πάτρα
Τ.Θ. 1414
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο +30 2610965308
Τηλεομοιότυπο +30 2610990987
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.iceht.forth.gr/index-gr.html
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Περιβολάρη Μαρίνα
Τηλέφωνο 2610-965308
Τηλεομοιότυπο 2610-990987
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ