Τ.Ε.Ι. Καβάλας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Άγιος Λουκάς
654 04 Καβάλα
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2510-462289
Τηλεομοιότυπο 2510-462289
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.teikav.edu.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon 7.42
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Νταλάκου Σουλτάνα
Τηλέφωνο 2510-462289
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου Χριστοφορίδης Σοφοκλής
Τηλέφωνο 2510-462300
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη