Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αγία Παρασκευή
153 10 Αγία Παρασκευή
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-6503285
Τηλεομοιότυπο 210-6522965
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος demokritos.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 4
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Δικτύου ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο 210-6503285
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη