Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Ε.Ι.Ε.
   
H βιβλιοθήκη είναι απενεργοποιημένη από τις 30/07/2021.

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7273710
Τηλεομοιότυπο 210-7259070
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος ekt.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Προσωπικό

Προϊσταμένη Σαραντοπούλου Ιωάννα
Τηλέφωνο 210-7273934
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Δικτύου - Προμηθευτής Γιαννακόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο 210-7273714
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου - Προμηθευτής Βαζίκα Νατάσα
Τηλέφωνο 210-7273710
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου - Πελάτης Καραϊσκάκη Γεωργία
Τηλέφωνο 210-7273706
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνος Καταλόγου Αντωνιάδης Νίκος
Τηλέφωνο 210-7273713
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη