ΔΕΗ Διεύθυνση Εκπαιδεύσης/ΤAME
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Χαλκοκονδύλη 22
104 32 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2105237874 - 2105237732
Τηλεομοιότυπο 2105237874
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος dei.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης

Προσωπικό

Υπεύθυνη Καταλόγου Ταχυρίδου Αγαθή
Τηλέφωνο 210-5237874
Τηλεομοιότυπο 210-52377874
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Σκάρπου Χαρά
Τηλέφωνο 210-5237874 5292506-8
Τηλεομοιότυπο 210-5237874
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη