Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας
570 01 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-473432
Τηλεομοιότυπο 2310-471795
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.ekby.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.00
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Μουσείο Γουλανδρή

Προσωπικό

Προϊσταμένη Παπαδοπούλου Βούλα
Τηλέφωνο 2310-473432
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Παπαδοπούλου Σοφία
Τηλέφωνο 2310-473320
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη