Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση 6ο χλμ. οδού Χαριλάου-Θέρμης
570 01 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 60361
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310-498154
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος library.certh.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Άλλο Oracle
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Δικτύου Κατσικάκη Χρυσούλα
Τηλέφωνο 2310-498157
Τηλεομοιότυπο 2310-498150
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη