Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη (Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, 208)
541 24 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 2310-998766, 2310-997111
Τηλεομοιότυπο
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.lib.auth.gr/
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσωπικό

Προϊστάμενος Σίτας Ανέστης
Τηλέφωνο 2310-998766
Τηλεομοιότυπο 2310-997094
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Σακελλαρίου Μαρία
Τηλέφωνο 2310-997037
Τηλεομοιότυπο 2310-997094
   

Τοποθεσία στο χάρτη