Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α
540 14 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 50932
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310 832143
Τηλεομοιότυπο 2310 831429
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος imxa.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Άλλο
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Σκορδίτη Μαρία
Τηλέφωνο 2310-832143
Τηλεομοιότυπο 2310-831429
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ