Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Βασιλικά Βουτών
711 10 Ηράκλειο
Τ.Θ. 1527
Περιφέρεια Κρήτης
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2810391846
Τηλεομοιότυπο 2810391808
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος www.iesl.forth.gr/services/library.aspx
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ερευνητικό Ίδρυμα
Σύστημα Aleph 20.01
Υπηρεσίες Δανειστική
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Βλαχάκη Σπυριδούλα
Τηλέφωνο 2810-391846
Τηλεομοιότυπο 2810-391808
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   

Τοποθεσία στο χάρτη