Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 356
176 74 Καλλιθέα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-9493337
Τηλεομοιότυπο 210-9493199
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος onasseio.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Σύστημα TINLib
Υπηρεσίες Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Μεϊδάνη Μαρία
Τηλέφωνο 210-9493711 210-9493706
Τηλεομοιότυπο 210-9493706
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Φορητό τηλ. 6938493078
   

Τοποθεσία στο χάρτη