Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2310891746
Τηλεομοιότυπο 2310857794
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος lib.uom.gr
   
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Προϊστάμενος Τσανακτσίδου Ελισάβετ
Τηλέφωνο 2310-891753
Τηλεομοιότυπο 2310-857794
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Γκογεράκη Γεωργία
Τηλέφωνο 2310-891746
Τηλεομοιότυπο 2310-857794
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Περιοδικών Εκδόσεων Πατραγκού Παναγιώτα
Τηλέφωνο 2310891846
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ