401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Μεσογείων 138
115 25 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Μέλος
Τηλέφωνο 210-7494029
Τηλεομοιότυπο 210-7494095
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος 401.army.gr
   
Νομική μορφή Δημοτική, Κοινοτική (ΝΠΔΔ των ΟΤΑ)
Είδος Δημόσια
Υπηρεσίες Δανειστική
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Συναλλαγές με βιβλιοθήκες άλλων χωρών

Προσωπικό

Υπεύθυνος Δικτύου
   

Τοποθεσία στο χάρτη