Ύφανσις
 
Τίτλος:Ύφανσις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ύφανσις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Ifansis
Textile
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Νέα ύφανσις
Δημοσίευση:[Αθήνα] : [χ.ό.], [197-?-19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
DDC Ταξινόμηση:338.47677 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1973 Πλήρης
Μέλος Δικτύου