Ύφανσις
 
Τίτλος:Ύφανσις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ύφανσις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Ifansis
Textile
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Νέα ύφανσις
Δημοσίευση:[Αθήνα] : χ.ό., [197?-19??]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1973 Πλήρης
Μέλος Δικτύου