Ορκωτός λογιστής
 
Τίτλος:Ορκωτός λογιστής
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ορκωτός λογιστής
Δημοσίευση:Αθήνα : Αλικάκος, 1975
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ορκωτός λογιστής και επιχείρηση, [1975]-1977
Συνεχίζεται από:Ορκωτός λογιστής και επιχείρηση
DDC Ταξινόμηση:657.092 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1975 1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου