Ορκωτός λογιστής και επιχείρηση
 
Τίτλος:Ορκωτός λογιστής και επιχείρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ορκωτός λογιστής και επιχείρηση
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Ορκωτός λογιστής & επιχείρηση
Δημοσίευση:Αθήναι : Αλικάκος, [1975]-1977
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Ορκωτός λογιστής, 1975
Συνεχίζεται από: Λογιστής και επιχείρηση, 1978-[1983]
Μηνιαίο
Συνεχίζει:Ορκωτός λογιστής
Συνεχίζεται από:Λογιστής και επιχείρηση
DDC Ταξινόμηση:657.092 (23)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Alpha Bank
1976
τόμος 2
1977
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1976
τόμος 1
τεύχος 13
1977
τόμος 3
τεύχος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου