Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
 
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
ISSN:1790-4285
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Συμπληρώματα:Παράρτημα - Εφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Δελτίον Αρχαιολογικόν, Παράρτημα
Τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Ομοιόμορφος τίτλος:Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βασίλειον της Ελλάδος
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Αρ. 1, φ. 1 (16 Φεβρ. 1833)-αρ. 234 (7 Ιουν. 1884)
Δημοσίευση:[χ. τ. : χ. ό.], 1833-1884
Φυσική Περιγραφή:52 τ. ; 30 εκ.
ISSN:1790-4285
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ελληνικό και γερμανικό κείμενο, 1833-1835
Συμπληρώνεται με το: Παράρτημα- Εφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος [issn 1970-4366]
Συνοδεύεται απο το: Δελτίον Αρχαιολογικόν. Παράρτημα [issn 1790-4374]
Από το 1882-1884 μέρ. Α'& Β', Γ'& Δ'
Άτακτη
Συμπληρώματα:Παράρτημα - Εφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Δελτίον Αρχαιολογικόν, Παράρτημα
Συνεχίζεται από:Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας
Χωρίσθηκε σε:Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Α'
Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Β'
Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Γ'
Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Τεύχος Δ'
Θέματα:Law--Greece--Periodicals
Legislation--Greece--Periodicals
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.