Ιονοσφαιρικαί παρατηρήσεις
 
Τίτλος:Ιονοσφαιρικαί παρατηρήσεις
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιονοσφαιρικαί παρατηρήσεις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Ionospheric Observations
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών (ΕΑΑ). Ιονοσφαιρικών Ινστιτούτον
Δημοσίευση:Αθήνα : ΕΑΑ, [196?-19??]
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1961 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου