Κοιτασματολογικές μελέτες
 
Τίτλος:Κοιτασματολογικές μελέτες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κοιτασματολογικές μελέτες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mineral Deposits Research
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, [19--?]-1987
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1980
τόμος 13
1987
τόμος 19
Πλήρης
Μέλος Δικτύου