Επιστημονική Επετηρίς : Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς : Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. - Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχν.
ISSN:1106-5257
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς : Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον
Παράλληλος κύριος τίτλος:Yearbook of Scientific Activities
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Επετηρίς - Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. - Εθν. Μετσοβ. Πολυτεχν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, 1964-1994
ISSN:1106-5257
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται απο το: Κατάλογος Πεπραγμένων έτους... [1106-5478] 1995-
Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:370
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1971 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1964 1978 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου