Μεταλλευτικές έρευνες
 
Τίτλος:Μεταλλευτικές έρευνες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεταλλευτικές έρευνες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mineral exploration
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, [196-?]-1980
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1972 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1968 1980
τόμος 15
Πλήρης
Μέλος Δικτύου