Μεταλλουργικαί Έρευναι
 
Τίτλος:Μεταλλουργικαί Έρευναι
Συντομευμένος Τίτλος:Μεταλλουργ. ερευν.
ISSN:0253-9519
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεταλλουργικαί Έρευναι
Παράλληλος κύριος τίτλος:Metallurgical Research
Τίτλος Κλειδί:Μεταλλουργικαί Έρευναι
Συντομευμένος Τίτλος:Μεταλλουργ. ερευν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήναι : Ινσιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 1956-
ISSN:0253-9519
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
DDC Ταξινόμηση:669
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1968 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1956
τόμος 1
1996
τόμος 48
Πλήρης
Μέλος Δικτύου