Οικονομοτεχνικές μελέτες
 
Τίτλος:Οικονομοτεχνικές μελέτες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Οικονομοτεχνικές μελέτες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Feasibility studies
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1978-1987
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1978
τόμος 1
1987
τόμος 17
Πλήρης
Μέλος Δικτύου