Ορυκτολογικές-Πετρογραφικές έρευνες
 
Τίτλος:Ορυκτολογικές-Πετρογραφικές έρευνες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ορυκτολογικές-Πετρογραφικές έρευνες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Mineralogical and Petrological Research
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1980-1982
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1980
τόμος 1
1982
τόμος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου