Υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες
 
Τίτλος:Υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Υδρολογικές και υδρογεωλογικές έρευνες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Hydrological and Hydrogeological Investigations
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1969-1989
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1969 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 31/08/2022
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1969
τόμος 1
1989
τόμος 52
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου