Έρευνες ενεργειακών πρώτων υλών
 
Τίτλος:Έρευνες ενεργειακών πρώτων υλών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έρευνες ενεργειακών πρώτων υλών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ1981-[19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1981 1994
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου