Γεωτεχνικαί Έρευναι
 
Τίτλος:Γεωτεχνικαί Έρευναι
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωτεχν. Ερευν.
ISSN:1105-2767
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωτεχνικαί Έρευναι
Παράλληλος κύριος τίτλος:Engineering Geology Investigations
Τίτλος Κλειδί:Γεωτεχνικαί Έρευναι
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωτεχν. Ερευν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήναι : Ινστιτούτον Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 1976-1992
ISSN:1105-2767
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
DDC Ταξινόμηση:549
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
1976
τόμος 1
1976
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1976 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1976
τόμος 1
1998
τόμος 18
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου