Γεωχημικές έρευνες
 
Τίτλος:Γεωχημικές έρευνες
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωχημικές έρευνες
Παράλληλος κύριος τίτλος:Geochemical research
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1978-[19?--]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1978
τόμος 1
1984
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου