Πολιτικές στατιστικές
 
Τίτλος:Πολιτικές στατιστικές
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτικές στατιστικές
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Δημοσίευση:Αθήνα : Ε.Σ.Υ.Ε., [19--?]-[19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1976 1984 Πλήρης
Μέλος Δικτύου