Δελτίον της Νέας Άγρεξ
 
Τίτλος:Δελτίον της Νέας Άγρεξ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον της Νέας Άγρεξ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Νέα Άγρεξ
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Νέα Άγρεξ, [19--?] - [19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1964
τόμος 34
1965
τόμος 48
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1961
τεύχος 1
1974
τεύχος 148
Ελλιπής