Δελτίον Ινστιτούτου Δενδροκομίας
 
Τίτλος:Δελτίον Ινστιτούτου Δενδροκομίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Ινστιτούτου Δενδροκομίας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Δενδροκομίας Ελλάδος
Δημοσίευση:[Νάουσα] : Ινστιτούτο Δενδροκομίας, 1963-[1977?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:"...Το 'Ινστιτούτο Δενδροκομίας' ιδρύθηκε το 1961 με έδρα τη Νάουσα, λόγω της αύξησης των αναγκών σε δενδροκομική έρευνα, και μετονομάσθηκε σε 'Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων' το 1977 (Π.Δ. 433/77, Φ.Ε.Κ. 133,Τ.Α'). Κατόπιν το 1989 εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) με τα ίδια αντικείμενα έρευνας (Νόμος 1845, Φ.Ε.Κ. 102, Τεύχος Α', 26 Απριλίου 1989, 288611/21-8-90 Κοινή Υπουργική Απόφαση)..."
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
1963
τόμος 1
1971
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου