Τεχνικά Χρονικά. Εβδομαδιαίον Ενημερωτικόν Δελτίον ΤΕΕ
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Εβδομαδιαίον Ενημερωτικόν Δελτίον ΤΕΕ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Εβδομαδιαίον Ενημερωτικόν Δελτίον ΤΕΕ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1959-1965
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ (1965-)
Συνεχίζεται από:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1959 1965 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1959 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1959 1965 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου