Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
 
Τίτλος:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Συγκοιν.
ISSN:1107-1222
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνίας. Β, Νομοθετικόν. 1916-1939
Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνίας. Α, Επιστημονικόν. 1915-1916
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Συγκοιν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Συγκοινωνίας
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Συγκοινωνιών, 1915-[19--?]
ISSN:1107-1222
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:352.915
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1915 1939 Ελλιπής
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1959 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1915 1939 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου