Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
 
Τίτλος:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Συγκοιν.
ISSN:1107-1222
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνίας. Β, Νομοθετικόν. 1916-1939
Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνίας. Α, Επιστημονικόν. 1915-1916
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον Υπουργείου Συγκοινωνιών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Υπουργ. Συγκοιν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Υπουργείον Συγκοινωνίας
Δημοσίευση:Αθήναι : Υπουργείον Συγκοινωνιών, 1915-[19--?]
ISSN:1107-1222
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:352.915
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1959 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1915 1939 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου