Λεξικογραφικόν δελτίον
 
Τίτλος:Λεξικογραφικόν δελτίον
Συντομευμένος Τίτλος:Λεξικογρ. δελτ.
ISSN:0400-9169
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Λεξικογραφικόν δελτίον
Τίτλος πρόσθετης σελίδας τίτλου:Bulletin lexicographique
Τίτλος Κλειδί:Λεξικογραφικόν δελτίον
Συντομευμένος Τίτλος:Λεξικογρ. δελτ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.1 (1939)-
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Ακαδημία Αθηνών, 1939-
ISSN:0400-9169
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συμπλήρωμα: Λεξικογραφικόν Δελτίον. Παράρτημα [ISSN 2241-3316], 1958-
Ακανόνιστη 1939-
Θέματα:Ελληνική γλώσσα
Λεξικολογία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1939
τόμος 1
2012 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1939
τόμος 1
1999
τόμος 22
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου

1939 1986 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1939
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1940
τόμος 2
1995
τόμος 19
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1939
τόμος 1
2005
τεύχος 25
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1993
τόμος ?
2004
τόμος 25
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1939
τόμος 1
2012
τόμος 26
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1939 1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1939 2012
τόμος 26
Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1939
τόμος 1
2006-2012
τόμος 26
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1939 1954 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασσικών Σπουδών
1939
τόμος 1
1995
τόμος 19
Ελλιπής