Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΜ-ΗΜ-ΝΜ
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΜ-ΗΜ-ΝΜ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Τριμηνιαία Έκδοση ΜΜ-ΗΜ-ΝΜ
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοσις. 1968-1990
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1976-1980
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοσις (1968-1990)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β (1981-1994)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοση
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Περιοχή Β
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1976 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1976 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1976 1980 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1977
τόμος 46
τεύχος 4
1980
τόμος 49
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1976
τόμος 1
1980
τόμος 15
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1976 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου