Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
 
Τίτλος:Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
Συντομευμένος Τίτλος:Πρακτ. Βουλής Ελλ.
ISSN:1107-6992
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής
Τίτλος Κλειδί:Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων
Συντομευμένος Τίτλος:Πρακτ. Βουλής Ελλ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βουλή των Ελλήνων
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1844-1975
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 32 εκ.
ISSN:1107-6992
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ο τίτλος παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις
Τα έτη 1928-1929 κυκλοφόρησε με: Διάταγμα κηρύξεως της ενάρξεως των εργασιών της ... Συνόδου της ... Βουλευτικής Περιόδου
1946-1949: Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής: Δ' Αναθεωρητική Βουλή
1949: Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως
1954-1966: Επίσημα πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής του αρθρου ... του Συνταγματος
1974-1975: Επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής: Ε' Αναθεωρητική Βουλή
Ημερήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1954 1978 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1844 1929 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου