Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
 
Τίτλος:Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις και Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1951-1967
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνήθως έχουμε διπλά ή τριπλά τεύχη (διμηνιαία ή τριμηνιαία)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1960 1962 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1951 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου