Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
 
Τίτλος:Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων : Διμηνιαία έκδοσις Γενικού Επιτελείου Στρατού
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις και Επιθεώρησις Όπλων και Σωμάτων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1951-1967
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνήθως έχουμε διπλά ή τριπλά τεύχη (διμηνιαία ή τριμηνιαία)
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1960 1962 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1951 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1951 1967 Ελλιπής