Παρουσία
 
Τίτλος:Παρουσία
ISSN:1105-0454
Γλώσσα:Ελληνική
Συμπληρώματα:--1109-9143
Τίτλος:Παρουσία
Τίτλος Κλειδί:Παρουσία (Αθήνα)
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:II/1984
IV/1986-XVΙ/2003
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984-2003
ISSN:1105-0454
Γλώσσα:Ελληνική
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Ετήσιο
Συμπληρώματα:--1109-9143
Σχετική εργασία:--2241-3871
Θέματα:Εκπαίδευση
Ελλάδα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1982
τόμος 1
2010 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1992 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1975 1983 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1993
τόμος 9
1993
τόμος 9
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1982 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1982
τόμος 1
1993
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1982 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1982 1991 Ελλιπής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1982
τόμος 1
1994
τόμος 10
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1984
τόμος 2
2003
τόμος 16
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1986
τόμος 4
1986
τόμος 4
Ελλιπής