Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
 
Τίτλος:Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Συντομευμένος Τίτλος:Έρευνα Εργατ. Δυν.
ISSN:0256-3576
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Προηγούμενος Τίτλος:Έρευνα απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας. 1974-1980, ISSN 0256-8004
Τίτλος Κλειδί:Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Συντομευμένος Τίτλος:Έρευνα Εργατ. Δυν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.)
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1981-1983
ISSN:0256-3576
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Έρευνα απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας [ISSN 0256-8004] 1974-1980
Ετήσιο
Συνεχίζει:Έρευνα απασχολήσεως που πραγματοποιήθηκε στις αστικές και ημιαστικές περιοχές της χώρας
Θέματα:Απασχόληση--Ελλάδα
Occupations--Greece
DDC Ταξινόμηση:331
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τράπεζα της Ελλάδος
Βιβλιοθήκη

1981 1997 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1981 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1984
τόμος 1983
1991
τόμος 1989
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Βιβλιοθήκη Σερρών (Πρώην Τ.Ε.Ι
Κ.Μ.)

1986 1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παράρτημα Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης

1988 1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σάμου
1988 1989 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
1981 1997 Πλήρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1981 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Κουκούλι
1987
τεύχος 1986
2000
τεύχος 1997
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1974
τόμος 0
1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1986 1996 Ελλιπής