Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις
 
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επιστημονική Έκδοσις
Προηγούμενος Τίτλος:Τεχνικά Χρονικά. Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 1932-1964
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοσίευση:Αθήνα : ΤΕΕ, 1965-1967
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Τεχνικά Χρονικά. Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (1932-1964)
Συνεχίζεται από: Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοσις (1968-1990)
Συνεχίζει:Τεχνικά Χρονικά. Επίσημον Όργανον του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Συνεχίζεται από:Τεχνικά Χρονικά. Μηνιαία Έκδοση
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1965 1967 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1965 1967 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1965 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1965 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1954
τόμος 1
1967
τόμος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1965 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Ερευνών στις Φυσικές Επιστήμες "Δημόκριτος"
1965 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1965 1967 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου