Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
 
Τίτλος:Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Συντομευμένος Τίτλος:Πνευμονολ. φυματιολ. επιθεωρ.
ISSN:0551-1062
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
Παράλληλος κύριος τίτλος:Acta Pneumo-Tuberculosea Hellenica
Προηγούμενος Τίτλος:Σωτηρία. 1940-1959, ISSN 0377-564X
Συντομευμένος Τίτλος:Πνευμονολ. φυματιολ. επιθεωρ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία", 1969-1972
ISSN:0551-1062
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Σωτηρία [0377-564X] 1940-1959
Συνεχίζεται απο το: Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις [0304-4653] 19??-
Δυο φορές το μήνα
Συνεχίζει:Σωτηρία
Συνεχίζεται από:Ελληνική Πνευμονολογική και Φυματιολογική Επιθεώρησις
DDC Ταξινόμηση:615.836
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Παπανικολάου"
1960 1972 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παράρτημα Βιβλιοθήκης ΒΙΟΠΟΛΙΣ - Λάρισα
1960
τόμος 1
τεύχος 1
1966
τόμος 7
τεύχος 2-3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1960
τόμος 1
1970
τόμος 11
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1960 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1960 1975 Ελλιπής
Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Άγιος Σάββας"
1969 1972 Ελλιπής