Γεωδαιτικά τετράδια : επιστημονικό περιοδικό γεωδαισίας & τοπογραφίας = Quaterniones geodaesiae : a hellenic journal for geodesy and surveying
 
Τίτλος:Γεωδαιτικά τετράδια : επιστημονικό περιοδικό γεωδαισίας & τοπογραφίας = Quaterniones geodaesiae : a hellenic journal for geodesy and surveying
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωδ. τετρ.
ISSN:0250-6351
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωδαιτικά τετράδια : επιστημονικό περιοδικό γεωδαισίας & τοπογραφίας = Quaterniones geodaesiae : a hellenic journal for geodesy and surveying
Παράλληλος κύριος τίτλος:Quaterniones geodaesiae
Τίτλος Κλειδί:Γεωδαιτικά τετράδια
Συντομευμένος Τίτλος:Γεωδ. τετρ.
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:[Τ. 1, τεύχ 1 (1979) - Τ. 7 τεύχ. 3 (1986)]
Δημοσίευση:Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Μέλισσα, [1979-1986]
ISSN:0250-6351
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Ερατοσθένης [ISSN 1011-6656], 1988-
Τετραμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1980
τόμος 1
1983
τόμος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1983
τόμος 4
τεύχος 1
1985
τόμος 6
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1983
τόμος 4
1985
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1980
τόμος 1
1986
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1980
τόμος 1
1984 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
1980
τόμος 1
τεύχος 1
1986
τόμος 7
τεύχος 3
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου