Το σύγχρονο εργοστάσιο : Μηνιαία Τεχνική επιθεώρηση
 
Τίτλος:Το σύγχρονο εργοστάσιο : Μηνιαία Τεχνική επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το σύγχρονο εργοστάσιο : Μηνιαία Τεχνική επιθεώρηση
Δημοσίευση:Αθήναι : Μιχαηλίδης, Δ., 1974-1978
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22-26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ιδιοκτήτης Β. Μιχαηλίδου
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:600
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου
1974 1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Alpha Bank
1974 1977 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου