Ρευματολογικά Χρονικά
 
Τίτλος:Ρευματολογικά Χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ρευματολογικά Χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, 1971-1972
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το περιοδικό άρχισε να εκδίδεται το 1971 και το 1972 σταμάτησε με τη συμπλήρωση του 2ου τόμου. Επανεκδόθηκε με τον τίτλο "Ελληνική Ρευματολογία" από το 1988.
Συνεχίζεται από: Ελληνική Ρευματολογία [ISSN 1105-6452], 1988-
Τριμηνιαίο
Συνεχίζεται από:Ελληνική Ρευματολογία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1971 1972 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου